Hidden page

Steder med skjenkebevinning i norge:
http://www.helsedirektoratet.no/portal/page?_pageid=134,122398&_dad=portal&_schema=PORTAL

Steder med serverings- og skjenkebevilling i sentrumsbydelene


På denne siden finnes en oversikt over steder med serverings- og skjenkebevilling og steder som kun har serveringsbevilling i de 4 sentrumsbydelene. Listene gjelder pr. 10.09.2010. Det skjer stadig endringer når det gjelder bevillinger. Listene vil derfor bli oppdatert 3 ganger i året.

Listene er sortert alfabetisk etter stedets navn og inneholder oversikt over adresse, bydel og åpnings- og skjenketider inne og ute.


Greit å vite
Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested i Oslo trenger du en bevilling fra Næringsetaten. Servering av mat og alkoholfri drikke krever at det foreligger en serveringsbevilling. Dersom det skal skjenkes alkohol må det søkes om både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Dette er bestemt i lov om serveringsvirksomhet med forskrifter og lov om omsetning av alkoholholdig drikk med forskrifter. 

 

Nasjonalt bevillingsregister
Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register over alle gyldige salgs- og skjenkebevillinger i Norge, samt alle tilvirkere, importører og grossister av alkohol. Der kan du søke på organisasjonsnummer og avgrense søket til fylke og/eller kommune, type bevilling/registrering og rettigheter. Du kan også få en oversikt over alle nye eller inndratte bevillinger/registreringer i en gitt periode.

Antall visninger pr. side: